Kleinschalig Rustgevend Structuur Zelfstandig Kinderen Jongeren

Kanjers is een kleinschalige weekendopvang en ambulante begeleiding voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en eventueel de diagnose autisme en/of ADHD.

Doelgroep

Onze weekendopvang is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 24 jaar. De groep is voor kinderen met een verstandelijke beperking en met eventueel de diagnose autisme en/of ADHD. De meeste kinderen en jongeren komen twee weekenden per maand.

Tijden

De kinderen en jongeren zijn welkom vanaf vrijdag 16:00 tot en met zondag 17:00 op camping Bruinsbergen in Escharen, Noord-Brabant. Wij bieden ook zorg in dagdelen of een gedeelte van het weekend.

Begeleiders

Tijdens het weekendprogramma is er eventueel individuele begeleiding beschikbaar als dat nodig is. De begeleiding bestaat uit Henriëtte van Schaick-Dorussen, speltherapeut Karin Meijer en ambulante begeleider Marieke Oldenboom. Er zijn verschillende activiteiten zoals vissen, hutten bouwen, varen, een kampvuur maken, eten koken, uitstapjes, enz. Afwisselend komt er een pedagogiekstagiair om ondersteuning en individuele begeleiding te bieden en eventueel wordt er door vrijwilligers ondersteuning geboden.

COVID-19

Weekendopvang Kanjers heeft toestemming van de veiligheidsregio om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgvragen. Er wordt zo veilig mogelijk zorg aangeboden.

Wij zorgen voor rust, duidelijkheid en structuur om samen tot een goede weg in hun dagelijkse programma te komen.

Doelstellingen

Kanjers is bedoeld voor kinderen met een eigen karakter (ADHD en ASS-problematiek) die moeilijk tot een totale ontspanning kunnen komen, extra sociale training nodig hebben, leren zelf tot activiteiten te komen en gevoelig zijn voor veel prikkels zowel auditief als visueel. Het hoofddoel is dan ook: structuur, rust en duidelijke communicatie.

Wij proberen met dit hoofddoel de andere zeer belangrijke doelen te bereiken zoals:

  1. Zelfstandig een boodschappenlijst samen te stellen.
  2. Zelfstandig omgaan met het geld wat ter beschikking is.
  3. Leren zelfstandig maaltijden bereiden, tafel dekken en afruimen.
  4. Leren samen met een ander afwassen en afdrogen van het eetgerei.
  5. Zelfstandig bed opmaken en afhalen.

Kinderen worden tot zelfstandig denken gemotiveerd door ze te betrekken bij de dagindeling van het weekend daarop. Ruim voordat het weekend begint wordt er via de mail een weekendprogramma verstuurd. 's Avonds worden door middel van spel sociale vaardigheden geoefend. De kinderen worden tijdens gezamenlijke activiteiten en kringspelen begeleid in het begrijpen wat de ander zegt, een gesprek voeren, problemen op te lossen door dit zelfstandig te bedenken. Wederzijds respect naar elkaar staat hoog in het vaandel. Onze organisatie bekijkt kritisch of een nieuw kind jongere aansluiting heeft in de groep om de rust en gezelligheid te behouden.

Agenda

U bent welkom op vrijdag tussen 16:00 en 17:00 uur tot en met zondag tussen 16:00 en 17:00 uur.